KIRSTEN

Kniha čitateľovi pomáha zamyslieť sa nad tým, že život sa dá žiť nesebecky a altruisticky. Hlavná hrdinka – Kirsten – sa napriek osobnej tragédii snaží byť užitočnou predovšetkým pre ľudí vo svojom okolí.  Jej rozhodnutia sú často prekvapivé.  Postupne sa učí, že ak sa zriekne okamžitého úspechu v mene iného človeka alebo vhodnejšieho času, výsledok môže byť lepší, než v aký kedy na začiatku dúfala.

Vyvolený

Dan žije svoj bežný život webdizajnéra v miliónovom veľkomeste, kým sa v jeho živote nezačnú diať nadprirodzené udalosti. Odohrávajú sa len v jeho hlave, sú sučasťou reality, alebo neznámeho vesmíru ktorý ho o chvíľu pohltí? Dokáže tu byť pre chorú Emily, ktorá ho teraz potrebuje?  Zachráni Laylu, ktorá je možno kľúčom k nevysvetliteľným javom a ktoré sa čoraz viac zmocňujú jeho života?