Kde nájdete všetky odpovede na všetky vaše otázky?

Defibrilátor je lekársky prístroj, používaný na liečbu závažných porúch srdcového rytmu krátkym elektrickým výbojom. Princíp liečby elektrickým výbojom spočíva v súčasnej depolarizácii všetkých častí prevodového systému srdca. Týmto spôsobom je možné previesť aj niektoré iné arytmie (poruchy srdcového rytmu) na normálny sínusový rytmus. Zjednodušene povedané, tento prístroj dostane Vaše srdce do správneho a zdravého rytmu. A presne to isté urobí s Vami a s Vašim životom príroda.

Keď ste v prírode, nemusíte sa pozerať do zrkadiel. Namiesto toho sa buď zameriavate na prostredie okolo vás, alebo na to, čo robíte, ako je lezenie, nastavenie stanu alebo záhradníčenie v záhrade.   Keď ste sami v prírode s milujúcim priateľom alebo skupinou ľudí, dostane sa Vám sladká úľava od sexizmu, rasizmu, homofóbie, transfóbie, klasizmu a všetkých ostatných spôsobov, ktorými utláčame, stigmatizujeme, či znevažujeme jeden druhého. Naopak, príroda prejavuje neuveriteľnú rozmanitosť v celej jej sláve. Existujú tučné stromy a tenké, nízke  a vysoké. V rámci jediného zhluku žltých kvetín môžete vidieť ružovú a uvedomiť si, že ide o mutáciu. V prírode nehovoríme: “Je to zlé, škaredé! Táto kvetina je iná; ten strom je tučný! ” Namiesto toho hovoríme: “Aké je to krásne!” Toto nás podvedome ovplyvňuje.

Čas sa spomaľuje.

Naliehavosť, termíny  merané hodinami, minútami a sekundami sa rozplynú. Hodiny nás naučia opustiť prirodzené rytmy nášho tela a Zeme a prispôsobiť sa harmonogramu zakorenenému v našom ekonomickom systéme, stresu. Na druhej strane, príroda modeluje zdravšie tempo života. Stromy a rastliny rastú POMALY. Jelene sa pasú pokojne. Králiky a veveričky sú mrštné, ale to je ich prirodzené tempo. Každý sa pohybuje podľa svojho prirodzeného rytmu a začnete robiť to isté.

Príroda zastáva model, kedy má každý všetkého dostatok.

Naša kultúra nás učí, že nikdy nemáme dosť. Snažíme sa zarobiť viac peňazí, nakupovať viac vecí, jesť viac chutných jedál. Kultúra nás tiež povzbudzuje k tomu, aby sme nerozmýšľali nad tým, ako táto nadmerná spotreba ovplyvňuje ostatných, ako sú robotníci, ktorí vyrábajú  naše oblečenie, alebo ľudia a zvieratá, ktoré sú závislé od rovnováhy. Na rozdiel od toho, ekologické systémy zosobňujú harmóniu a rovnováhu. Stromy rastú do takej výšky, nakoľko sú dostupné živiny a voda. Veveričky uchovávajú správne množstvo jedla, aby prežili  zimu. (Predstavte si, akoby absurdné by bolo, keby veveričky očakávali, že ich zbierka orechov bude exponenciálne rásť bez akejkoľvek snahy – ako to robíme s našimi investíciami!)

Mýtus pohodlia a kontroly.

Naša kultúra propaguje škodlivý mýtus, že by sme sa mali usilovať o to, aby sme boli čo najdlhšie v pohodlí,  aby bol náš život len príjemným a aby sme čo najviac odolali ťažkostiam. Jednoducho nemôžeme byť spokojní alebo v pohode po celú dobu. Nemôžeme ovládať všetko. Snaha dosiahnuť trvalý komfort a kontrolu nás duševne vyčerpáva a zabíja. Mali by sme v našej duši vytvoriť miesto pre pocit, že je bežné a normálne cítiť diskomfort, bolesť  a nepohodlie.. Príroda nám demonštruje ozajstnú realitu. Nemôžete zastaviť dážď, kým sa všetka voda nevyprší. Má to svoj poriadok. Nemôžeme oddialiť zapadajúce slnko. Má svoj prirodzený čas a rytmus. Teplotu nemôžete nastaviť na pohodlných 26 stupňov. V prírode si uvedomíte, akú malú kontrolu máte naozaj. Spomeniete si, že trápenie a nedostatok kontroly sú súčasťou života a akceptovanie tejto skutočnosti spôsobuje nielen znášanlivosť, ale aj pocit radosti zo života.

TIEŽ SI PREČÍTAJ:  10 nástrojov pre napredovanie v živote – #4 Rozmýšľaj

Príroda vám pripomína smrť, aby ste mohli oceniť život a jeho prirodzené cykly.

Robíme všetko pre to, aby sme sa vyhli myšlienke, že my a všetci, ktorých milujeme, zomrú. V prírode narazíte na mŕtve stromy po celú dobu. A hľa, vyživujú mladé rastliny. Prechádzate horiacou oblasťou a vidíte hojnosť divokých kvetov v novo obohatenej pôde. Keď sa denne stretneme tvárou v tvár so smrťou, ceníme si vlastný život a súčasnosť viac. Mnohí, ktorí prežili rakovinu, dobre poznajú túto pravdu z tvrdého stretnutia so smrťou. Príroda nás uvoľňuje do tejto reality.

Vidíte krásu prírody.

Sila tej hory, ktorá tu stála po celé tie roky! Zázrak tohto jediného kvetu, naplneného slnečným svetlom. Zjavenie stromu zakoreneného hlboko v zemi, ktorý sa tiahne k oblohe a nesie tiché svedectvo o svete okolo neho! Cítiš úžas a radosť. To preto, že sme spojení so všetkými živými vecami. Patríte k tejto Zemi. Ste súčasťou spoločenstva prírody. Vy ste vyrobení z rovnakej látky a že nie ste lepší – a nie horší – ako ten vták, ten strom, ako druhí ľudia…

V prírode sa cítite pohodlne a vo svojej vlastnej koži, zažijete svoj vlastný pokoj a silu. Maska, ktorú prezentujete vonkajšiemu svetu, je irelevantná..

Zažite Božské.

Či ho nazývate Bohom, Matkou Zeme, Veľkým tajomstvom alebo iným menom, príroda vám pomôže spájať sa s touto silnou, milujúcou prítomnosťou. Môžete cítiť, že táto prítomnosť vás miluje a podporuje. Príroda vás približuje k duchu.

 Príroda nás núti uvedomiť si dôležitosť života a smrti. Rovnako ako kvet, ktorý vyrastie z puku, starne a pomaly sa vysušuje a v zlomku času v rámci života na tejto planéte vybledne… Podstatná nebola dĺžka, ale počet dní, ktoré prežil. Ako príjemne okoliu voňal a ako upokojujúco pôsobili jeho farby. Že sa motýle mohli tešiť, ako extrahujú jeho šťavu. A keď zomrie, zanechá po sebe semeno, z ktorého vyrastie znova ten istý a príťažlivý kvet. Z pohľadu existencie planéty by sme zhora z vesmíru videli na tom istom mieste po celý čas jeden pekný, žltý kvet..

Príroda je ako životne dôležité časti nášho tela. Rovnako ako nemôžeme prežiť bez obličiek, pľúc, mozgu a srdca, nemôžeme prežiť bez prírody. Je to neoddeliteľná súčasť každého stvorenia. Príroda je zdrojom nášho života.